Welkom bij
Uw spin in het IT web . . . .

Wat doen we

Project Management

Ongeacht de omvang van het project hebben wij de kennis, kunde en ervaring in huis om complexe ERP-achtige projecten op te leveren, applicaties te integreren of nieuwe applicaties of functies te implementeren Afhankelijk van de omvang van het project wordt een wijze en frequentie van informatie uitwisseling afgesproken tussen alle betrokkenen. Een belangrijke rol voor het halen van de noodzakelijke informatie is weggelegd voor onze projectmanager. Hij is de motor achter het project en het project bestaat voor een belangrijk deel uit het uitwisselen van specifieke informatie tussen de deelnemers van het project.

Software oplossingen

Ons motto is dat wij geen software ontwikkelen maar oplossingen voor problemen aanleveren. We analyseren de bedrijfsprocessen en problematiek die ten grondslag ligt aan het vraagstuk. We komen dan tot een advies met een oplossing en implementeren en onderhouden deze desgewenst.

Business Analyse

Het samenspel van organisatie, processen en IT is vaak complex. Evenzeer het aanpassen van dit spel. Een gedegen analyse en kennis van het samenspel is essentieel voor het ontwikkelen en implementeren en een echte oplossing. Vaak ontstaan door tijd en operationele druk oplossingen die voor verbetering vatbaar zijn. Dat kan op de alledrie de fronten zijn. Wij documenteren bedrijfsprocessen middels swimlanes, daarin worden de IT systemen vermeld en de tijdlijnen. Zo wordt duidelijk welke inefficiency aanwezig zijn in de bedrijfsprocessen en die aangepakt zouden moeten worden.

Wie zijn we

Buzzword Bingo

Van ‘Buzzwords’ worden we onpasselijk…. Vooral de IT is doorspekt met dergelijke termen. Hoewel de intentie van deze termen is om verduidelijking te bieden in de complexe wereld van IT worden de termen maar al te vaak gebruikt om zand in de ogen te strooien en tot overmat van ramp leidt dit dan tot een nog diffusere en onduidelijkere situatie dan voorheen… Wij vermijden deze terminologie en verduidelijken omstandigheden o.b.v. begrijpelijke taal en metaforen die tot de verbeelding spreken. Zo verschaffen we toch licht in een soms duistere wereld…

Help

Wij geloven dat iedereen wel ergens hulp bij kan gebruiken en dat is dan ook onze invalshoek. Wij zetten ons in om een klant te helpen, dat is onze eerste doelstelling. Uiteindelijk werken mensen samen omdat zij iets, ergens willen verbeteren. Wanneer diensten en/of producten uitgewisseld worden dan ‘doen we zaken’, maar uiteindelijk helpen we elkaar… Wij willen U graag helpen!

Klant is KONING!

Wij geloven in het oude adagium dat de klant koning is. Wij zullen u altijd onze mening geven en adviseren, maar uiteindelijk beslist u!

‘Direct’… oeps..

Wij communiceren enigszins ‘direct’… oeps… Maar dat komt voort uit onze drang naar resultaatgericht handelen. Wij zijn assertief en zelfs fanatiek want wij willen graag zo snel mogelijk zo goed mogelijke oplossingen leveren.

SMART

Wij zijn graag specifiek We houden van meetbare doelstellingen want dan kun je de vorderingen volgen We houden van verantwoordelijkheid We zijn realistisch. Dat is niet altijd leuk en soms teleurstellend maar dat zorgt wel voor een reeel beeld met de mogelijkheid om vooruit te komen. Afspraken maken vinden wij belangrijk. Velen vinden dat moeilijk en krijgen bij ons dan ook de ruimte om daar eigen invulling aan te geven MAAR wanneer de tijd op dreigt te raken komen we in actie!

Mening vs. Oordeel

We hebben overal wel een mening over maar we oordelen niet. Daar schuilt een belangrijke nuance in: respect voor anderen en andermans mening.

Besprekingen… ;-(

We houden niet van (lange) besprekingen. We begrijpen de noodzaak en organiseren deze uiteraard wanneer noodzakelijk maar dan altijd met een agenda, doelstelling en tijdlijn….

Nieuwe ontwikkelingen…

Doordat wij een bijzondere behoefte hebben om te leren ons te ontwikkelen en snel kunnen leren en ontwikkelen vinden wij nieuwe ontwikkelingen bijzonder interessant om aan te werken. Maar het onderhouden en operationeel verantwoordelijk zijn voor bestaande IT met de nodige druk van operaties vinden wij ook eigenlijk onmisbaar.

Kleine en grote projecten…

We hebben ervaring bij de top 50 beursgenoteerde bedrijven in Nederland maar voelen ons net zo thuis bij het MKB. Of het dus gaat om een financiele applicatie van een bedrijf met meer dan een miljard omzet of een infrastructuur van 40 lokaties op zee of een website van het MKB, wij vinden het allemaal de moeite waard.

We houden van . . . .

We vinden het leuk om commerciele doelstelling te vertalen naar tastbare resultaten, vooral gericht op IT oplossinge, software ontwikkeling, business analyse en business process ontwerpen.

Klanttevredenheid

Klanttevredenheid is onze voornaamste doelstelling. Wij willen zaken blijven doen met onze klanten. De enige manier om een team te vormen met je klanten is om ze tevreden te houden.

We houden van technologie

We houden van technologie. Vooral wanneer het om software gaat en de oneindige mogelijkheden daarvan.

Wij zijn een klein team

We zijn een klein team maar hebben voldoende kennis en ervaring om oplossingen te leveren die voldoen. Wanneer wij competencies missen werken wij samen met partners die deze leemte kunnen opvullen.

Onze ervaring

Het team

Martin van Beelen

Project Manager/Business Analyst/’Stitcher’. Uw verbindende schakel met de wondere wereld van software(-ontwikkeling).

Our offshore partner

Een team van ontwikkelaars die beschikken over een zeer breed scala aan ontwikkelvaardigheden van python, django, vuejs, docker, saas, android, reactjs, bootstrap, AWS etc. etc.

QR Codes

QR Code to email DECSS BV.

QR Code to add Martin’s contact details